Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 • Nguyễn Văn Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0379185538
 • Lê Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0365389446
 • Nguyễn Thị Cẩm Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0987995623
  • Email:
   loan84st@gmail.com
 • Đỗ Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0859934683
  • Email:
   kimdungmgttst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ tháng 3/2017 đến nay là giáo viên trường Mẫu giáo Tân Thạnh

 • Dương Thị Thu Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   thuthanh1988.tpst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tháng 9/2016 đến nay là giáo viên tại trường Mẫu giáo Tân Thạnh

 • Nguyễn Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên văn thư
  • Điện thoại:
   0374710680
  • Email:
   thyoanh1706@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ tháng 01/2011 đến nay là Văn thư trường Mẫu giáo Tân Thạnh

 • Nguyển Thị Bích Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0969696193
  • Email:
   bichduyenmgtt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tháng 9/1998 đến tháng 4/2004la1 giáo viên dạy mẫu giáo trường Tiểu học Tân Thạnh B

   Tháng 10/2004 đến tháng 11/2011 là giáo viuen6 dạy mẫu giáo Trường Mẫu giáo Tân Thạnh

   Từ tháng 12/2011 đến tháng 8/2015 là Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Tân Thạnh

   Từ tháng 9/2015 đến nay là Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Tân Thạnh

 • Nguyễn Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988632570
  • Email:
   hieucq121@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ tháng 9/1996 đến tháng 9/1998 Giáo viên hợp đồng Trường Tiểu học Tân Hưng A

   - Từ tháng 6/1999 đến tháng 8/2017 là giáo viên trường Mẫu giáo Tân Hưng

   - Từ tháng 9/2017 đến nay là giáo viên của Trường Mẫu giáo Tân Thạnh

 • Nguyễn Thị Quốc Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0388642762
  • Email:
   nguyenthiquoctranst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ năm 1999 đến nay là giáo viên của trường Mẫu giáo Tân Thạnh

 • Huỳnh Ngọc Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0393832818
  • Email:
   ngochanhmgtt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ tháng 5/2005 đến nay là giáo viên tại Trường Mẫu giáo Tân Thạnh

 • Nguyễn Thị Phương Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0868092328
  • Email:
   phuongnhimgtt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2015 là nhân viên Văn thư tại Trường Tiểu học Tân Thạnh B

   - Từ tháng 9/2015 đến nay là giáo viên tại trường Mẫu giáo Tân Thạnh