Trường Mẫu giáo Tân Thạnh là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mẫu giáo Tân Thạnh xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu giáo Tân Thạnh, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Giáo viên được tuyển vào Trường Mẫu giáo Tân Thạnh phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

Có 06 giáo viên đạt trình Đại học, Cao đẳng 03 giáo viên, Trung cấp 05 giáo viên.

100% giáo viên soạn giáo án trên phần mềm giáo án điện tử

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ.

Sĩ số lớp học:

Lớp Mầm: 24 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Chồi 1: 34 cháu với 2 cô giáo

Lớp Chồi 2 (4 tuổi – dưới 5 tuổi) : 28 cháu với 01 cô giáo

Lớp Chồi 3 (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 19 cháu với 02 cô giáo

Lớp Lá 1 (5 tuổi – 6 tuổi):  32 cháu với 02 cô giáo 

Lớp Lá 2 (5 tuổi – 6 tuổi):  32 cháu với 02 cô giáo 

Lớp Lá ghép (4 tuổi - 5 tuổi – 6 tuổi):  34 cháu với 02 cô giáo 

Lớp Lá 4 (5 tuổi – 6 tuổi):  36 cháu với 01 cô giáo 

Lớp Lá 5 (5 tuổi – 6 tuổi):  27 cháu với 01 cô giáo